• http://www.tattoocenter.net/tattoo-modelleri.html
  • xxxxxxxxxxxxx

    http://www.tattoocenter.net/tattoo-modelleri.html
  • kadıköy dövmeci dövme modelleri

    /tattoo-modelleri.html
  • dövmeci tattoocu tattoo center

Dövme

'''''DÖVME SANATI ( TATTOO ARTs )'''''[[http://www.tattoocenter.net/]]

 

Dövme ( tattoo ) sanatı... Kimi için kişisel bir ifade biçimi, kimi için bir yaşam tarzı, kimi içinse bir bağımlılık...

 

“Doğal bir ihtiyaç!” Dövme sanatının günümüzdeki popülerliği düşünüldüğünde, estetik, güzellik, vücut süsleme, moda, vb.gibi amaçlardan çıkış noktası bulduğu söylenebilir. Ancak yüzümüzü İlk Çağ'a ve ondan sonrasına döndüğümüzde, dövme sanatının başlangıç noktasında, doğduğu yerde çok daha başka sebeplerin var olduğunu görebiliriz.

Çok eski zamanlarda dahi insanlar, dövme gerçeğini, dini bir gösterge, doğurganlık simgesi, güçlüyle güçsüz arasındaki ayrım, sosyal statü gibi konularda belirteç olarak kullanmışlardır. İlkel zamanlarda, kök boyaları, is, çivit gibi maddeler kullanılarak, sivri uçlu bir takım maddelerin yardımıyla derinin altına işlenerek uygulanan dövme sanatı, bu gün modern makineler, boyalar ve steril iğneler yardımıyla uygulanmakta.

Dövme sanatının o zamandan bu zamana kesintiye uğramadan, her geçen gün daha da gelişerek, modernleşerek günümüze kadar ulaşması, dövmenin dinler, mezhepler ve ülkeler tarafından her zaman tartışmalı bir konu olarak görülmesine rağmen neden hep revaçta olduğunu açıklar ... İnsanoğlu tarihte de, bugün de dövmeyi genel manasıyla “doğal ve insani bir ihtiyaç” olarak görmüştür... Sahip oldukları dövmelerin kendilerini kötü şanstan koruduğuna, savaşlarda uğur getirdiğine inandılar... İnançlarını, korkularını, üzüntülerini, gayelerini dövmeleriyle ifade ettiler...

İlk Çağlardan beri bu şekliyle insan hayatında bulunan dövme sanatı, insanlar ve doğal ihtiyaçları var olmaya devam ettikçe gelişerek ve hitap ettiği kitleyi genişleterek var olmaya devam edecektir...

    

    '''''DÖVMECİ ( dövme sanatçısı)'''''

 Dövmeci (tattoo artist) yani dövme sanatını uygulayan sanatçı ya verilen isimdir.

    

      Dövme sanatını uygulayan kişiye en uygun sıfat dövme sanatçısı'dır, fakat toplum

içerisinde  dövmeci haricinde, tatucu, tattoocu, tatocu v.s gibi adlandırmalarda yapılmaktadır.

 

  DÖVME STÜDYOSU_ DÖVME SALONU

Dövme sanatının uygulandığı mekan dövme stüdyosu veya dövme salonu ( tattoo studio )olarak adlandırılır.

Dövme stüdyolarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus hijyenik bir ortamda sterilizasyonun

sağlanmış olmasıdır.

 Ayrıca dövme yapımında kullanılacak malzemeler kişiye özel tek kullanımlık olmadır ve dövme yaptıracak olan kişinin gözü önünde açılıp, uygulama yapıldıktan sonra yine kişinin önünde çöpe atılmalıdır...

 

'''''Dövme (tattoo) tarihi'''''

 

insan bedeninin çeşitli malzemeler kullanılarak farklı tekniklerle süslenmesi adetine dünya tarihimizin çok eski dönemlerinden bugünlere uzanmaktadır.

Eski tarihlerde boya malzemesi olarak çıra, sac, is,çivit, kibrit tozu, güherçile, kavrulup dövülmüş kemik tozu, çini mürekkebi, balık ödü, çeşitli bitki özleri, safran, kına Anne sütü kullanıldığı bilinmektedir.

Kaynaklar, ilk çağlarda kamış ve yaprak boyaları ile yapılan dövmelerden söz etmekte, İ.Ö. 2000 yıllarından  kalma Mısır mumyaların da dövmelere rastlanıldığını belirtmektedir.

Yerli topluluklarda dövme yapılırken törenler düzenlenir. Dövmeyi yapan kişi bir takım dinsel ve büyüsel kuralları yerine getirmek zorundadır. Çeşitli model ve örneklere göre yapılan dövmelerin deriye işlenişi bazen aylarca bazen de birkaç yıl sürebilmektedir.

Pek çok toplumda dövme tattoo hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım (nazarlık) olarak kullanılmıştır.

18. yüzyılın batı denizcileri ise vücutlarına köpek balığı, yunus, kılıç, çapa resimleri çizdirmiş, sevgililerinin isimlerini yazdırmışlardı. Bazı figürler ise denizde yol aldıkları her beş bin mili ifade ediyordu.

Anadolu’da da dövme oldukça eskidir ve en eski bulgularının tarihi M.Ö 2000http://www.tattoocenter.net/ yıllarına dayanmaktadır.

Anadolu ‘da kutsallığına inandıkları yıllarda ,ellerine ve alınlarına, güneşin, ayın, yıldızın yada bunları ifade 

eden dövme modelleri yapılırdı.Dünyanın hemen hemen her yerinde dövme sanatı uygulanmış ve hatta çoğu toplumda bir adet halini almıştır.

 

Günümüzde ise çok daha acısız dövme uygulamaları yapan gelişmiş makineler,steril tek kullanımlık iğneler ve bitkisel boyalar kullanılmaktadır. Ayrıca dövmenin acısı yapan sanatçının uzmanlığı ve tecrübesi ilede alakalı olup  yara,kesik ve yanık izlerini kapatarak daha estetik bir görünüme sahip olmak için dövme sanatı kullanılmaktadır.

 

'''http://www.tattoocenter.net/'''

 

KAYNAK:

 

Kadıköy Dövme Stüdyosu TATTOO CENTER Kurucusu ve Sanatçısı By TOLGA tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır.

 

beyaz kedi dövme

 

 
216 550 34 50

Ucuz dövme 100 lira 0216 550 34 50 ufak küçük ve anlamlı dövme yaptırmak istiyorum diyorsunuz